Hội Yểm Trợ Sức Khỏe Tâm Thần Việt Nam tại Quận Cam (OCAVMHAS) là một tổ chức không vụ lợi được thành lập năm 2007 qua đạo luật Sở Y Tế Tâm Thần. Mục đích chính của hội là nuôi dưỡng tình yêu và hỗ trợ cho bệnh nhân tâm thần người Việt bằng cách cung cấp các dịch vụ giáo dục và các sinh hoạt cho bạn bè và gia đình của bệnh nhân.
Nhiệm vụ của chúng tôi là cung cấp một phương tiện thông giao giữa cộng đồng người Việt tại Quận Cam và các cơ quan chăm sóc sức khỏe qua đạo luật Dịch Vụ Sức Khỏe Tâm Thần. Hội của chúng tôi cung cấp kế hoạch để đáp ứng nhu cầu, trao đổi kiến ​​thức, cũng như cung cấp, hỗ trợ, và hướng dẫn cho các thành viên gia đình và bạn bè về cách chăm sóc bệnh nhân tâm thần ngườiViệt Nam. Chúng tôi cố gắng cung cấp nhiều dịch vụ để:
1. Loại bỏ sự kỳ thị và tập trung vào việc cải thiện lòng tự trọng
2. Giáo dục để phòng ngừa và can thiệp sớm
3. Phối hợp với các cơ quan và tổ chức khác trên toàn Quận Cam 

image7

Additional Information

 Orange County Association for Vietnamese Mental Health Awareness and Support (OCAVMHAS) is a non-profit organization founded in 2007 through the Mental Health Services Act.  Its primary purpose is to foster love and support for Vietnamese mental health patients by providing educational services and activities to their friends and families.
Our mission is to provide a bridge between the local Vietnamese community and the Health Care Agency through the Mental Health Service Act.  Our Association offers a plan to meet, allows for the exchange of knowledge, as well as provides support and guidance for patients, family members and friends on how to work with Vietnamese patients.  We try to provide multiple services to: 


Eliminate stigma and focus on improving self-esteem
Educate for prevention and early intervention
Collaborate with other agencies and organizations throughout Orange County 

image8

Upon Crossing 50-60 Years..

 When you are at the age of 50-60, you do not have much time in front again and you can not take away what you've earned. Will be useless if you still bother to make money and save. So, you spend the money you save it for traveling, shopping something you like, give what you can and do not worry about getting back.

Do not think to leave everything you have earned for children. You also do not need to worry about what will happen to your child, or you will be judged on how, because they return to the dust and then I did not hear any praise or criticism anymore. The time that you live happily on earth, the time to search the wealth of countless hardships will end. You do not worry much about the relationship with the children, because they have their own destiny, and make sure the children will find their way in this life.

Do not be a slave to your children. Keep your relationship with your children, love and help when they need it, but at the same time to be content with the wealth you had saved for their children. Longer life working life. Think of retirement as early as possible and be satisfied with life. Do not expect too much on your children. Most of the children are beloved parents, but your kids are too busy with work and other constraints should we care more.

There are also some careless child, we can argue about your possessions, even if you're still alive and we want you to be able to leave earlier to inherit houses and the wealth of the parents. Generally, children are naturally that we inherit everything you own while you have no power over their children's money. Thus, after the age of 50-60 you do not need power cost, no need to add a health loss of wealth in exchange for more time to work, but to the grave. Your money does not have any value before death.

When will we stop making money? How much money is enough? A hundred thousand dollars? One million? Ten million? From thousands of hectares of land are also just a little bit to eat vegetables and bread half a day; from a couple of house you have built, the fact that you only need a few square meters for you: a place to sleep, a place to rest, a place to shower and a place to cook. With short a time that you need a place to live, some money to eat, to wear and some other essential items ... so you have to live good. Just live happy, happy is.

Every family has problems, no matter what social mode. Do not compare with others in terms of financial, Do anyone interested in more wealth, or the children who achieve more material things, but to go out more, to the bars, travel foreign tourist. Let's quickly set up scales to compare to see who has more free time than anyone, happier, healthier, and who live longer. Do not worry about things you can not change. It does not help you, but not as good mental state also lead to illness. Give yourself a regular steady state and determine if what makes you happy.

You must be healthy and happy, make up for a plan and wait for the next day. One day live without single moment of fun is a day lost a waste. One day though only a moment of joy and a day is beneficial. An optimistic soul healing help quickly. A happy soul, there is no cure to the disease, because it helps you to repel illness ... Keep you a good mental state, go outdoors often, go in the sun, eat more real contains vitamins and minerals, and please pass all obstacles to live many years with strength and good health.

Be content with what you are and what is around you. And do not forget your friends. They are the wealth of your life. Keep relationships lasting friends, to respect some basic principles: hard to hear and do not interrupt; talk and not mocked; let go but do not bother to get back; Please answer the question, not to protest; forgive and not to blame, and has promised not to forget. Thus you will never be lonely. 

Khi bước qua tuổi 50...

 Khi bạn ở tuổi 50 - 60, bạn không còn nhiều thời gian ở phía trước nữa và bạn cũng không thể mang đi những gì bạn đã có được. Sẽ là vô ích nếu bạn vẫn bận tâm đến kiếm tiền và dành dụm. Bởi thế, bạn hãy chi tiêu những đồng tiền mà bạn đã cất giữ để đi du lịch, mua sắm thứ bạn thích, cho đi những gì bạn có thể và đừng quan tâm đến việc nhận lại.

Đừng nghĩ là phải để lại tất cả những gì bạn đã kiếm được cho con cháu. Bạn cũng không cần lo lắng về những điều sẽ xảy ra cho các con bạn, hay việc bạn sẽ bị đánh giá thế nào, bởi vì khi đã trở về với cát bụi rồi, ta không còn nghe thấy bất kỳ lời khen hay tiếng chê nào nữa. Thời gian mà bạn sống vui vẻ trên đời, thời gian để tìm kiếm của cải bằng biết bao gian khó sẽ chấm dứt. Bạn đừng lo lắng nhiều đến mối quan hệ với con cái, bởi chúng có số phận riêng của chúng, và chắc chắn con cái sẽ tìm được con đường của chúng trong cuộc đời này.

Chớ làm nô lệ cho con cái bạn. Hãy giữ mối quan hệ với con cái, yêu thương và giúp đỡ khi chúng cần, nhưng đồng thời hãy bằng lòng với số của cải bạn đã dành dụm cho con cái. Cuộc sống dài hơn cuộc đời lao động. Hãy nghĩ đến việc nghỉ hưu sớm nhất khi có thể và bằng lòng với cuộc sống. Đừng kỳ vọng quá nhiều vào con cái bạn. Đa phần con cái đều yêu quý cha mẹ, nhưng con bạn quá bận với công việc và những ràng buộc khác cần chúng quan tâm nhiều hơn.

Cũng có những đứa con bất cẩn, chúng có thể cãi nhau về của cải của bạn ngay cả khi bạn đang còn sống và có thể là chúng muốn bạn ra đi sớm hơn để thừa hưởng nhà cửa và của cải của cha mẹ. Nói chung, con cái đều cho rằng chúng đương nhiên được thừa hưởng tất cả những gì bạn đang sở hữu trong khi bạn chẳng có quyền gì với tiền bạc của con cái. Vì thế, sau tuổi 50-60 bạn không cần phí sức, không cần phải hao tổn thêm sức khỏe để đổi lấy số của cải nhiều hơn mà phải làm việc đến lúc xuống mồ. Tiền bạc của bạn chẳng có chút giá trị nào trước mặt thần chết.

Khi nào thì chúng ta ngừng kiếm tiền? Bao nhiêu tiền là đủ? Một trăm ngàn Đô-la? Một triệu? Mười triệu? Từ hàng ngàn héc ta ruộng đất bạn cũng chỉ ăn được chút ít rau quả và một nửa chiếc bánh mì mỗi ngày; từ vài ba căn nhà bạn đã xây, thực tế là bạn chỉ cần vài mét vuông cho bạn: một chỗ ngủ, một chỗ nghỉ ngơi, một chỗ tắm và một chỗ làm bếp. Với chừng ấy thời gian mà bạn cần một chỗ ở, một số tiền để ăn, để mặc và một số vật dụng cần thiết khác… thế là bạn đã sống tốt rồi. Chỉ cần sống vui vẻ, hạnh phúc là được.

Gia đình nào cũng có vấn đề, bất luận là ở chế độ xã hội nào. Bạn đừng so sánh với người khác về phương diện tài chính, Đừng quan tâm đến việc ai có nhiều của cải hơn, hoặc con cái ai thành đạt hơn về vật chất, mà hãy đi chơi nhiều hơn, đến các quán bar, đi du lịch nước ngoài. Hãy nhanh chóng đặt lên bàn cân để so sánh xem ai có nhiều thời gian rỗi hơn ai, hạnh phúc hơn, ai khỏe mạnh và sống lâu hơn. Đừng bận tâm đến những điều mà bạn không thể thay đổi. Nó chẳng giúp gì cho bạn, mà trạng thái tinh thần không tốt còn dẫn đến bệnh tật. Hãy tạo cho mình một trạng thái thường xuyên ổn định và hãy xác định xem điều gì làm bạn hạnh phúc.

Bạn phải được sống khỏe mạnh và vui vẻ, hãy lên cho mình một kế hoạch và chờ đợi những ngày tiếp theo. Một ngày sống mà không có phút giây nào vui vẻ là một ngày bị mất đi một cách uổng phí. Một ngày dù chỉ có một giây phút vui vẻ cũng là một ngày được lợi. Một tâm hồn lạc quan giúp chữa lành bệnh tật nhanh chóng. Một tâm hồn hạnh phúc thì không có căn bệnh nào phải chữa cả, bởi nó giúp bạn đẩy lui bệnh tật… Hãy giữ cho bạn một trạng thái tinh thần tốt, hãy ra ngoài thường xuyên, đi dưới ánh mặt trời, ăn nhiều thực phẩm có chứa vitamin và khoáng chất, và hãy vượt qua mọi trở ngại để sống thêm nhiều năm với thể lực và sức khỏe dồi dào.

Hãy bằng lòng với những gì bạn đang có và những gì có ở xung quanh bạn. Và đừng quên bạn bè. Họ chính là sự giàu có của cuộc đời bạn. Hãy giữ mối quan hệ bạn bè lâu dài, hãy tôn trọng một số nguyên tắc cơ bản: chịu khó nghe và đừng ngắt lời; hãy nói chuyện chứ đừng nhạo báng; hãy cho đi mà không bận tâm đến nhận lại; hãy trả lời câu hỏi chứ đừng phản đối; hãy tha thứ chứ đừng trách cứ, và đã hứa thì không được quên. Như thế bạn sẽ không bao giờ cô đơn.